H2SO4+K4Fe(CN)6+KMnO4=CO2+Fe2(SO4)3+H2O+HNO3+KHSO4+MnSO4


H2SO4+K4Fe(CN)6+KMnO4=CO2+Fe2(SO4)3+H2O+HNO3+KHSO4+MnSO4

Denkleştirilmiş denklem aşağıdaki gibidir.
299 ,H 2 SO 4 + 10 4 Fe(CN) 6 + 122 KMnO 4 = 60 CO 2 + 5 Fe 2 (SO 4 ) 3 + 188 , H 2 O + 60 HNO 3 + 162 KHSO 4 + 122 MnSO 4

vedatkaplan21 11 Aralık 2018