CuSO4.5H2O = CuSO4 + H2O


CuSO4.5H2O = CuSO4 + H2O

Denkleştirilmiş Denklem Aşağıdaki gibidir.

CuSO 4 .5H 2 O = CuSO 4 + 5 H 2 O

vedatkaplan21 11 Aralık 2018