CaO + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O


CaO + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O

Denkleştirilmiş denklem aşağıdaki gibidir.
 

3 CaO + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3 H2O

vedatkaplan21 11 Aralık 2018