C6H5COOH + O2 = CO2 + H2O


C6H5COOH + O2 = CO2 + H2O

Denklemin denkleştirilmiş hali aşağıdaki gibidir.
2 C 6 H 5 COOH + 15 O 2 = 14 CO 2 + 6 H 2 O

vedatkaplan21 11 Aralık 2018