C3H8+O2=CO2+H2O


C3H8+O2=CO2+H2O

Tepkimenin Denkleştirilmiş Hali Aşağıdaki Gibidir.
 

C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

vedatkaplan21 12 Aralık 2018