C3H4 + O2=CO2 + H2O


C3H4 + O2=CO2 + H2O

Denkleştirilmiş denklem aşağıdaki gibidir.

 
C3H4 + 4 O2 = 3 CO2 + 2 H2O

 

vedatkaplan21 11 Aralık 2018